L.B.T.oerisme Hoegaarden

http://bezoekhoegaarden.blogspot.com

Bezoek het brouwersbeeld " De Witte van Hoegaarden "
Het historisch centrum, de gehuchten en deelgemeenten.

* Groepsuitstappen in Hoegaarden.
* Wandelingen in Hoegaarden.

* Greeter in Hoegaarden
ivan@hoegaardengreeters.be
toeristisch infopunt
                    ( +32 ) 16 767843
https://greeterivanhoegaarden.blogspot.be
http://wittevanhoegaarden.blogspot.com
http://www.detuinenvanhoegaarden.be

Inlichtingen en reservatie: Literatuur Bier Toerisme
0472 048537 - Contactpersoon: Ivan 


Het Brouwersbeeld
Legende I - Biermanneke Hoegaarden
Brouwerij "De Kluis" Hoegaarden 14/10/1988 - - Stoopkensstraat 24 - B3320 Hoegaarden 
Het beeld is ongeveer anderhalve meter hoog en is gehouwen uit witte natuursteen in het gemeentelijk atelier voor creatieve kunst te Lubbeek.
Het brouwersbeeld is een schenking aan de Hoegaardse Gemeenschap van de v.z.w. Senior Service Club als eerbetoon aan alle brouwers van " het Witbier "

Over " De Witte " en zijn bier bestaat er een Legende, die de oudere Hoegaardiers tot op heden nog steeds verder vertellen en dewelke op 14 oktober 1988 werd voorgelezen tijdens de academische zitting.

“ Den witte va Oogoare “
Ieël lang geleie zoë oemtrint deuzend joër no Zjuzëke
Toon droenke de minse aat Oogoare woater da ze schepte aat den dùrpsbonne oeëdat woater vasellevers aat den grond kwamp
Drè ondet joër loater wast mè da bonwoater da nen boorezoun oep nen zoumërsedag e dranske koiëkte vui zën
zeeke mo den zoun
eëda zèle witte teige zeide noët klojër va zen oër
En aa den dage dovui aale kante ant zeuke geweeëst noë kraade dei nen pisbezinder aa vuigeschreive
En dei weeëre neeverans ni te veegne, En aadan ma nen oep groane gëlèk taaref en oaver en gëst genoume
 Et afkoiëksel aater gemiengeld mè e bùlleke eisel , Et keitelke aatém e koppel doage loate stoën in den waarëmte
 No nen dag og twieë kwampe der bloëskes en schaam oep,  Et rook zoë good en den derde dag zatem et koupere keitelke oep de tofel
Mo preufde doë në kieë ëwa en lampettërde oep këtte tét mè ne polleiper et ieël pùtteke leig
Ze begost te lache en te gibbere en sloag nen flikker rondriengk de tofel en wa ze den leste tét nemieë gedoogn aa
 Ze veel in sloap en snerkte gëlèk nen kaddukke poemp
 Ieël vrug smùrrëges nog vui et kroaaie va den oaan uuëde den boor en zenne zoun ë grellig lawaat
Mo was wakker va schaarepe schuite in uire baaik en zat ieëlegans aatgeloate oep et uske
Den drank va uire witte aater geneëze ze was schejël va den onger
Mo zag ze vleege en at zes bous mè en pan spek en veer aare
No këtte tét kwampe de minse va eure in de ronde af um den drank te preuve en te koepe
 Dëejze tét was de borezoun eemand va oëg oaanzeegn
In de plek va da keitelke nam ër oep leste ne groeëte keitel va wel drèdeuzend leeter, doë in de plek va woater alleman et gaaë nat droenk
Volleges de zoun dei zene drank Witte (zen) Bee ùtte es da bee ieël good
teige den dëst en 
teige koppèn en
teige baaikpèn en
teige et verstopt zen en
teige de losse uuëtzwejër en
teige nen druuge lejver.
De minse dei den Oogoad in iere aave mè aale doage drè potte te pakke
Dei koenne oep et gemak ondet joër wedde.

Biergastronomie

Informatie:
Gastronomisch Toerisme Hoegaarden
0472 048537
Contactpersoon: Ivan
lbt.hoegaarden@gmail.com

Koken met Hoegaards Witbier
https://hoegaardenkoken.blogspot.be


Hoegaarden
h)oogoare (dialect)

hugu(w)ard(um)( oorsprong van een naam )
hug(i), hugu: denkende, verstand
cpatroniem uit de Germaanse voornaam Hugo )
ward(um) : heimbeschermer,bewaken van een erfgoed

Hoegaardse gehuchten - anno 1977
aalst aalësjt (dialect)
Bitter beekwater door alsem /Aloè oxinès ( scherpe aloë )

elst den dalk (dialect)
Abdijakkers omringd door elzenbomen.
Dalk :Familienaam van een pachter wonende tegenover de o.l.v. ten troost kapel

hauthem Sint-Katrien aatëm (dialect)

Holttheim (Hultahaima)(oudste bekende benaming),
Hoogstammig bos,Bosbewoning,Droog houtem,uitgestrekt gebied op de hoogvlakte.
Het rad van Sint-Katrien :
Huidaandoening in de vorm van een niet gesloten rad.
Vriest het op Sint-Katrien,dan vriest het nog zes weken nadien.
Hauthem het gehucht waar de duivel soms vertoeft , de tillëkesjacht is en de zwarte hand die slaagt of zalft. 
Voor men de berg opgaat maakt men een kruisteken en zeker twee maal telkens de klok op twaalf slaat.

hoksem (h)oksëm (dialect)
Hoochheim (oudste bekende benaming),
Naam hooch: aanzienlijk,voornaam,edel,ridderlijk.

nerm nerrëm (dialect)
Pachtboerderijen,woningen gelegen Nederheim onder't schoor.

schoor schoör (dialect)
Skourn (oudste bekende benaming),
Moerassige weide, akkers met met ridderkasteel en bijgebouwen ( verdwenen domein )

overlaar uivèrlooër (dialect)
Owjelar ( Agwjo (h)lari )(oudste bekende benaming),
Door water omgeven bosachtig bewoond land, bosweide.

rommersom roemersoëm (dialect)
Hrômhaima (oudste bekende benaming),
Heim van roem, verblijf van een roemrijk persoon.

Deelgemeenten sinds 1977

meldert melloaat (dialect)
Oude nederzetting.
Oudste bekende benaming,
Meldradium ( 10e Eeuw )(oudste bekende benaming),
Sint-Ermenindis.(Pinkstermaandag)
Tussen Meldert en Sluizen stond "de Sint Ermeliene Doern"
Legende:
Ermelindis werd in de 6de eeuw geboren in Ter Donk - Lovenjoel
Zij leefde als kluizenares .
Op weg naar huis werd ze belaagd door twee edellieden
Ze verstopte zich in een kudde schapen maar werd toch ontdekt.
Zij plantte haar wandelstok in de grond, die prompt in een bloeiend doornboompje veranderde. 
Onder haar graf ziet men ook dat er zich een bron opwelt.
Het geneeskrachtig bronwater van Sint-Ermenindis is tegen koorts, lamheid en oogpijn. 
De boeren namen aarde van onder de doornenstruik om over hun akkers te strooien, 
In 1857 werd een kleine boskapel naast de bron gebouwd,
In 1927 liet de fam. Vandenbroeck de huide kapel bouwen.

outgaarden aatgoare (dialect)
althugardum (oudste bekende benaming),
Oud-Hoegaarden.